Antik keramik i kontext, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar den antika keramikens värld, vad keramiken hade för roll i det antika samhället i Grekland och Romarriket, både i hushållet och i arbetslivet, vilken betydelse den hade som handelsvara för antikens ekonomi, hur man använde keramik i kult och religion. En central aspekt för antikforskningen är hur keramik har fungerat som budbärare, speciellt när den var dekorerad med bilder eller med text, en annan vad antik keramik har för betydelse inom arkeologisk forskning: vad gör man när man hittar keramik på en utgrävning respektive under en survey? Undervisningen består av föreläsningar och seminarier; under seminarierna studeras specialaspekter, bl a keramikens olika funktioner, verkstädernas organisation, keramik som bildmaterial, skrift på keramik samt vad de skriftliga källorna säger om keramikens värde under antiken.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen