Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Antik keramik i kontext

  • 15 hp

Kursen behandlar keramikens roll i antika samhällen i Grekland och Romarriket (5000 f.Kr. – 500 e.Kr.), t.ex. som handelsvara, i kulten eller som prestigeföremål. Vi studerar keramikens roll som redskap inom arkeologisk forskning.

Kursen behandlar den antika keramikens värld, vad keramiken hade för roll i det antika samhället i Grekland och Romarriket, både i hushållet och i arbetslivet, vilken betydelse den hade som handelsvara för antikens ekonomi, hur man använde keramik i kult och religion. En central aspekt för antikforskningen är hur keramik har fungerat som budbärare, speciellt när den var dekorerad med bilder eller med text, en annan vad antik keramik har för betydelse inom arkeologisk forskning: vad gör man när man hittar keramik på en utgrävning respektive under en survey?

  • Kursupplägg

    Kursen sträcker sig över hela terminen och undervisningen består av ett begränsat antal obligatoriska föreläsningar, seminarier, gruppövningar och dessutom ett studiebesök på Medelhavsmuseet.

    Undervisning

    Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar och seminarier; under seminarierna studeras specialaspekter, bl.a. keramikens olika funktioner, verkstädernas organistation, keramik som bildmaterial, skrift på keramik samt vad de skriftliga källorna säger om keramikens värde under antiken.

    Kursmål

    För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna redogöra för de olika huvudtyper i grekisk och romersk keramik, visa förståelse för keramikens olika funktioner i de antika samhällena, visa förståelse för hur antik keramik har studerat och studeras i klassisk arkeologi och antikforskning och muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera mindre problemställningar som är kopplade till antik keramik.

    Examination

    Kursen examineras genom en muntlig redovisning och en skriftlig inlämningsuppgift.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt

    Studentexpedition
    E-post: studentadm@ark.su.se

    Studievägledare
    E-post: studievagledare@ark.su.se