Go to this page on our english site

Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs

 • 30 hp

Kursens mål är att ge dig vidgade och fördjupade kunskaper i antikens kultur och samhällisliv. Du kommer att bekanta dig med vetenskaplig speciallitteratur inom ämnet samt studera och träna metoder inom valda ämnesområden. Kursen kommer att ge dig förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bearbetning av historiskt, arkeologiskt eller konsthistoriskt källmaterial som du presenterar i en kandidatuppsats.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen är uppbyggd på tre delkurser som ger dig dels färdigheter i vetenskapligt skrivande och dels fördjupade kunskaper om metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv inom ämnet antikens kultur och samhällsliv.

  Delkurs 3211 omfattar metodtränande studier av vetenskaplig speciallitteratur som berör valda problem och källmaterial inomämnets olika delar.

  Delkurs 3212 ger analytiska verktyg för att kritiskt granska vetenskapliga texter.

  I delkurs 3213, examensarbetet, ges kunskaper i att hantera hela den vetenskapliga processen från identifikation av problemställning, formulering av frågeställningar, analys av antikt källmaterial eller problemställning till den skriftliga redovisningen av analysen och dess resultat.

  Undervisning

  Undervisningen sker i from av obligatoriska seminarier, handledning, föreläsningar, muntliga gruppövningar och, i mån av resurser exkursioner.

   

  Kursmål

  Kursens mål är att ge dig:

  - Kunskap till att identifiera olika metoder och vetenskapliga perspektiv i antikens kultur och samhällsliv.

  - Kunskap till att kritiskt granska tillämplingar av olika perspektiv på antikt källmaterial.

  - Kunskap till att Koppla ihop metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv med examensarbetet.

  - Kunskap till att kritiskt granska aktuell forskning inom ämnet.

  - Kunskap till att muntligen och skrftligen granska en kollegas examensarbete, vad gäller genomförandet, innehåll och formalia.

  - Kunskap till att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom ämnet antikens kultur och samhällsliv

  - Kunskap till att identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området samt genomföra ett examensarbete inom de givna tidsramen.

  - Kunskap till att muntligen och skriftligen redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat.

  - Kunskap till att beakta gällande forskningsetiska normer.

   

  och samhällsliv.-självständigt identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom områdetsamt genomföra ett examensarbete inom den angivna tidsramen.-muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat.-beakta gällande forskningsetiska normer.Undervisning

  Examination

  Kursen examineras genom examensarbete, recension, muntliga och skriftliga uppgifter (PM), opposition på annan students examensarbete samt deltaga i seminariediskussioner.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvariga lärare

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen