Go to this page on our english site

Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs

 • 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Detta sker genom att skriva en kandidatuppsats, som är en självständigt formulerad vetenskaplig text.

Kursens mål är att ge dig vidgade och fördjupade kunskaper i antikens kultur och samhällisliv. Du kommer att bekanta dig med vetenskaplig speciallitteratur inom ämnet samt studera och träna metoder inom valda ämnesområden. Kursen kommer att ge dig förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bearbetning av historiskt, arkeologiskt eller konsthistoriskt källmaterial som du presenterar i en kandidatuppsats.

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i tre delkurser:

  Examensarbete (15 hp ger kunskap i att skriva en kadidatuppsats i antikens kultur och samhällsliv.

  Speciallitteratur I (9 hp) behandlar metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv inom ämnet.

  Speciallitteratur II (6 hp) ger analystiska verktyg för att kritiskt granska vetenskapliga texter.

  Undervisning

  Undervisningen sker i from av obligatoriska föreläsnigar, seminarier, handledning, muntliga gruppövningar och, i mån av resurser exkursioner.

   

  Kursmål

  Följande mål ska uppnås i kursen:

  Att kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Att identifiera olika metoder och vetenskapliga perspektiv i antikens kultur och samhällsliv och kritiskt granska dessa tillämpningar. Att u det egna examensarbetet bearbeta ett analysmaterial genom att tillämpa relevanta metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv.

  Examination

  Kursen examineras genom examensarbete, recension, muntliga och skriftliga uppgifter (PM), opposition på annan students examensarbete samt deltagande i seminariediskussioner.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvariga lärare

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen