Mytologi, 15 hp

Om kursen

Den avancerade kursen i mytologi strävar att, förutom att ge en bred kunskap i studiet av myter, ämnets teorier och metoder, även vara forskningsförberedande. Med utgångspunkt i de antika myterna lär sig studenten att kritiskt använda sig av moderna vetenskapliga teorier kring myter och mytbildande, att öva sin metodologiska förmåga att tolka antika texter och använda dem i vetenskapligt syfte, att bredda sin kunskap om myters funktion och anpassning till olika kulturer samt att analysera hur antika myter används i dagens samhälle.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen