Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ostia - metodologiska och teoretiska aspekter i romersk urbanism

Syftet med denna kurs är att ge en metodologisk och teoretisk fördjupning i romersk urbanism med fokus på den romerska hamnstaden Ostia.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen tillhandahåller analytiska redskap för att studera och tolka olika ekonomiska och sociala aspekter av livet i staden under antiken, t.ex. identitet, mobilitet, hälsa och diet. Även enskilda individers livshistorier kommer att uppmärksammas. För att kunna studera dessa aspekter krävs att flera olika typer av källmaterial analyseras: historiska texter, inskrifter, arkeologiska fynd och arkitektoniska lämningar. Vidare studeras olika vetenskapliga metoder som används för att tolka materialet som exempelvis osteoarkeologiska analyser, DNA-studier, isotopanalyser, geofysiska metoder, fotogrammetri, 3D- modellering, statistik och paleobotaniska analyser.

Undervisnings- och examinationsformer HT2022

Undervisningen består av seminarier på institutionen (Campusundervisning). Om förutsättningarna förändras kommer undervisning att ske digitalt.
Kursen examineras genom en hemtentamen. 
Kursansvarig: Arja Karivieri
Examinator: Ann-Louise Schallin
 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Fristående kurs på avancerad nivå om 7,5hp.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  • redogöra för olika analysmetoder som används på antikt källmaterial
  • tillämpa metoder och teorier som berör romersk urbanism
  • problematisera metoder för analysarbetet
  • formulera förslag till vidare forskning om romersk urbanism

  Examination

  Kursen examineras genom aktivt deltagande på lektioner, muntliga och skriftliga redovisningar samt obligatorisk närvaro.

  Examinator

  Ann-Louise Schallin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör