Fältarkeologiska metoder i klassisk arkeologi II, 7,5 hp

Kursen består av en praktik i samarbete med ett pågående fältprojekt i Grekland, Italien eller Turkiet. Studenterna får praktisk handledning i olika moment av arkeologiskt fältarbete. Studenterna får därmed fälterfarenhet i form av utgrävning, ytinventering och dokumentering av fynd och arkitektoniska lämningar.

Fältarbetet skall vidare ge kunskap om de befintliga arkeologiska lämningarna men även ge en bild av hur lämningarna kan öka kunskapen om de antika samhällena i Medelhavsvärlden och hur de ses som en viktig del av det europeiska kulturarvet.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen