Antikvetenskapens material, metoder och teorier II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen består av praktikarbete som berör material relevant för antikvetenskapliga studier. Praktik kan genomföras i samband med ett pågående arkeologiskt fältprojekt i medelhavsområdet, samt i arkiv eller på museer. Studenten tränas i det praktiska handhavandet av olika typer av källmaterial anpassat efter var praktikarbetet genomförs. Praktiken syftar till att ge erfarenhet av arbete inom något av ämnets centrala studieområden såsom antikhistoria, arkeologi eller konstvetenskap.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen