Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Problemformulering i antikvetenskaplig forskning

Kursen ger fördjupande kunskaper om forskningsprocesser som kännetecknar olika vetenskapliga fält inom antikvetenskapen.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar problemformulering inom antikvetenskapen. Studenten tränas att självständigt identifiera relevanta forskningsproblem som berör antikvetenskapen och presentera dessa i skriftlig form. Kursen ger fördjupande kunskaper om forskningsprocesser som kännetecknar olika vetenskapliga fält inom antikvetenskapen. Detta innefattar sökning och läsning av olika typer av forskningslitteratur samt formulering av adekvata frågeställningar, metoder och teoretiska perspektiv som kan tillämpas på en problemställning och ett antikt källmaterial. 

 • Kursupplägg

  Kursmål

  För godkänt resultat ska studenten kunna: 

  - formulera syfte och centrala frågor i förhållande till identifierat vetenskapligt problem
  - söka relevant forskningslitteratur och förhålla sig till aktuellt forskningsläge
  - argumentera för vald metod och relevanta perspektiv i lösningen av ett vetenskapligt problem
  - kritiskt värdera och tolka antika källor och tidigare forskning för att kunna besvara frågeställningar

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier på Campus. 

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av PM.

  Examinator

  Arja Karivieri

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministratör
  Studievägledare