Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fördjupningskurs i det antika Greklands arkeologi vid Svenska Institutet i Athen

Kursen syftar till att fördjupa studenters förståelse av det antika Greklands förhistoriska och historiska arkeologi. Genom exkursioner, föreläsningar och biblioteksstudier fördjupar du dina kunskaper om arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar på plats i Grekland.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen syftar till att fördjupa studenters förståelse av det antika Greklands förhistoriska och historiska arkeologi. Denna förståelse uppnås genom kritiska studier av arkeologiskt material, utgrävningsplatser, arkitektur, monument och museisamlingar. Materialet studeras i Athen, såväl som i andra regioner, dit exkursioner företas.

Ansökan görs genom antagning.se och ett motivationsbrev (max. 450 ord) som laddas upp på antagningens hemsida samt skickas till studentadm@ark.su.se.

Parthenontemplet, Akropolis, Athen.
 • Kursupplägg

  Kursen är i delar fysiskt ansträngande. Antagna studenter erhåller ett stipendium om 15 000 kr från Svenska institutet i Athen för täckande av merkostnader. Platsantalet är begränsat. Kursen är 9 veckor lång och ges under höstterminens första del.

  Delkurser

  Fördjupningskursen i det antika Greklands arkeologi vid Svenska institutet i Aten är en fristående kurs om 15 hp.

  Undervisning

  Undervinsingen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier och muntliga presentationer i fält och museer.

  Kursmål

  För godkänt resultat ska studenten kunna visa kritisk förståelse och fördjupad kunskap om det källmaterial som används för att studera grekisk arkeologi, topografi och visuell kultur, kunna tillgodogöra sig fördjupad kunskap om relevanta teoribildningar och diskurser samt traditioner inom forskningsfältet, identifiera störra politiska och historiska sammanhang utifrån ett topografiskt och materiellt perspektiv, visa förmåg att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen bestäms utifrån de kursuppgifter som ska redovisas på kursen.

 • Kontakt

   

  Kursansvarig lärare
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör