Arkeologi II, 30 hp

Om utbildningen

Du får grundläggande kunskaper om de teoretiska och metodiska förutsättningarna för tolkningar av äldre tiders kulturförhållanden och samhällen. Särskild vikt läggs vid sambanden mellan källmaterial och tolkning. Du får tillämpa dessa kunskaper i ett grupparbete och i en individuell mindre uppsats. Vidare får du deltaga i arkeologiska fältarbeten.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen