Arkeologi II, 30 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om de teoretiska och metodiska förutsättningarna för tolkningar av äldre tiders kulturförhållanden och samhällen. Särskild vikt läggs vid sambanden mellan källmaterial och tolkning. Dessa kunskaper tillämpas i ett grupparbete och i en individuell mindre uppsats. Kursen ger även kunskaper om arkeologiska fältarbeten. Genom sin betoning på kritiskt tänkande, på att arbeta i grupp, både med teoretisk och praktisk inriktning, samt individuell uppsatsskrivning är kursen användbar i en mängd olika yrken.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen