Arkeologiska fält, 30 hp

Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper i vad som kännetecknar arkeologi som god vetenskap. Etik och samhällsansvar betonas. Vidare ger kursen fördjupade kunskaper om arbetsmarknaden för arkeologer.

Kursen ger även fördjupade kunskaper i att planera, genomföra, rapportera samt för en icke-arkeologisk publik presentera ett arkeologiskt fältarbete. Fältarbetet genomförs som grupparbete. Till kursen hör en längre exkursion. Genom sin betoning på problemlösande grupparbete är kursen användbar i yrken som ställer krav på samarbetsförmåga.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen