Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Digital fältarkeologi

Kursen ger fördjupad kännedom om hur val av olika fältarkeologiska metoder och tekniker påverkar de arkeologiska resultaten. Genom föreläsningar och seminarier där vi genomför olika typer av laborationer och bland annat använder en digital 3D plattform, får du träna din förmåga att planera en arkeologisk utgrävning samt bearbeta och analysera fältdata utifrån olika typer av fältarkeologiska situationer och frågeställningar. Kursen tar upp frågor kring:

 • Hur rumsliga perspektiv påverkar val av fältmetod.
 • Hur vertikal och horisontella stratigrafier kan utredas och dokumenteras.
 • Fördelar och nackdelar med olika urvalsstrategier.
 • Relationen mellan fynd från hopade respektive slutna fyndsammanhang.
 • Hanteringen och dokumentationen av olika typer av arkeologiska depositioner.
 • Skapandet av skalenliga illustrationer av anläggningar, strukturer, lager och fynd.

 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studentexpedition
  E-post: studentadm@ark.su.se

  Studievägledare
  E-post: studievagledare@ark.su.se

  Kursansvariga lärare
  Jan Apel