Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet med inriktning Arkeologi.
Kursen går på vårterminen. Endast registrering.