Från fynd till föremål - dokumentation, fyndpreparering och tillvaratagande av arkeologiska föremål, 15 hp

Ett av arkeologins främsta källmaterial är de fynd som påträffas vid arkeologiska utgrävningar.

Syftet med kursen är att lära ut metoder för fyndhantering av arkeologiska föremål. Du får lära dig om framtagandet i fält, dokumentation, registrering och analys fram till magasinering. I kursen ingår också föremåls- och materialkännedom. Praktiska övningsmoment är kopplat till kursen.

Kursen vänder sig till både studenter och yrkesverksamma.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen