Introduktion till GIS-användning inom arkeologi, 15 hp

Kursen behandlar teori för tillämpning av rumslig analys och visualisering med hjälp av Geografiska Informationssystem (GIS) med arkeologisk tillämpning. Under kursen studeras datahantering, bearbetnings- och visualiseringsmetoder för vetenskapligt arbete samt praktiska tillämpningar av geodata i GIS. Kursen ger kunskaper i grundläggande geodesi, kartprojektioner, kartans koordinater samt hur GIS används inom arkeologin. Undervisningen består av föreläsningar och eget arbete i datasal där insamlad information eller tillhandahållen används till att visualisera och tolka resultaten.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen