Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mynt som arkeologisk och historisk källa

Kursen avser att ge en översikt över numismatikens metoder. Det sker med hjälp av konkreta exempel från de sista 2500 årens användning av mynt, speciellt avseende vikingatid och medeltid.

För dig som är antagen HT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Ett mynt är ett föremål utfärdat och garanterat av en officiell myntherre, men det är  samtidigt ett allmänt bruksföremål  för befolkningen. Med denna dubbla natur utgör mynt ett unikt källmaterial. Kursen avser att belysa mynt och myntfynds potential i studiet av samhällets organisation och dess ekonomiska och sociala struktur. Mynt kan exempelvis belysa vikingarnas kontakter ute i världen, kungens skatteintäkter under medeltiden och böndernas medverkan i marknaden.

I kursen får du lära dig om metoder för myntdatering, metallanalyser och tolkning av fyndplats och fyndomständigheter samt metalldetektorers användningsområde inom disciplinen. Du får även kunskaper för att kunna kritiskt bedöma mynt och myntfynds värde som arkeologiskt och historiskt källmaterial.

Undervisnings- och examinationsformer hösten 2021

Undervisningen sker på campus, om inte rådande restriktioner kräver annat, vilket i nuläget innebär att föreläsningarna kommer att äga rum i Wallenberglaboratoriet enligt schemat.

Examination: Kursen examineras genom en hemtentamen.

Mynt från Gotland. Foto: Numismatiska forskningsgruppen.
 • Kursupplägg

  Kursen ges kvällstid och består av tio föreläsningar.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier samt studiebesök.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:
  - redogöra för de grundläggande metoderna för beskrivning och tolkning av mynt
  - redogöra för de grundläggande metoderna för beskrivning och tolkning av myntfynd
  - uppvisa en grundläggande och kritisk förståelse av mynt och myntfynds värde som arkeologiskt och historiskt källmaterial

  Examination

  Kursen examineras genom en hemskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministratör
  Studievägledare
  Kursansvarig lärare