Arkeologi med laborativ inriktning I, 30 hp

Kursen omfattar fyra delkurser om 7,5 hp; De oorganiska materialens arkeologi, De biologiska materialens arkeologi, Kvantitativa metoder och statistik samt Laborativ problemlösning. Momenten omfattar undervisning om de olika materialens grundläggande egenskaper, deras användning, centrala laborativa metoder för karakterisering och datering av dessa material samt källkritiska problem förknippade med materialanalyser.

Delkursen De oorganiska materialens arkeologi ska ge studenterna grundläggande kunskap om oorganiska material. Delkursen inleds med grundläggande allmän och oorganisk kemi men tonvikten ligger på laborativ undervisning rörande arkeologiska material av mineral (sten, jord, keramik, glas, pigment, etc.) och metall (ädelmetaller, kopparlegeringar, järn och stål).

Delkursen De biologiska materialens arkeologi ska ge studenterna grundläggande kunskap om arkeologiska material som ursprungligen härrör från levande organismer. Delkursen inleds med en introduktion till grundläggande organisk kemi men tonvikten ligger på laborativ undervisning rörande olika typer av organiska lämningar i kulturjord, på föremål och i ben.

Delkursen Kvantitativa metoder och statistik ska ge studenterna grundläggande kunskaper om statistiska metoder, färdighet i att på arkeologiska data självständigt utföra grundläggande statistiska analyser med hjälp av statistikprogram, samt ge kunskaper om typiska problem i samband med statistisk analys i allmänhet och med arkeologiska data i synnerhet.

Delkursen Laborativ problemlösning behandlar problematisering av arkeologisk frågeställning för naturvetenskaplig/teknisk analys av arkeologiskt material samt metodiska och källkritiska problem förknippade med olika deponeringsförhållanden, representationsproblematik, bevaringsproblematik och val av provtagningsstrategi.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen