Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologisk forskningsetik

Kursen behandlar god forskningssed och forskningsetik inom arkeologi, med särskilt fokus på analyser av mänskliga kvarlevor och arkeologiska föremål.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

För den som analyserar det fysiska arkeologiska källmaterialet, behandlar kursen ett antal centrala etiska frågor, såsom etisk hantering, destruktiv provtagning, gallring, repatriering och återbegravning, etikprövning, utställning, publicering och handel med arkeologiskt källmaterial. Kursen ger även fördjupad kunskap om hur lagstiftning, regelverk och riktlinjer för arkeologisk forskning skiljer sig åt mellan olika länder. 

 • Kursupplägg

  Kursen är obligatorisk för studenter som läser Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi eller Osteoarkeologi, men kan även läsas som fristående kurs, särskilt lämplig för sökande som arbetar med analyser av det fysiska källmaterialet, vilket ställer särskilda krav på ett etiskt förhållningssätt.

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:
  - redogöra för centrala etiska begrepp, deras innebörd och implikationer för den arkeologiska verksamheten
  - analysera och problematisera viktiga likheter och skillnader i synen på vad som betraktas som ett etiskt förhållningssätt inom arkeologi i olika länder
  - diskutera ett arkeologiskt etiskt dilemma och väga argument för och emot olika praxis med hänvisning till relevant litteratur, codex eller lagstiftning
   

  Undervisning

  Undervisning sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier. 

  Examination

  Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och hemskrivning.

  Examinator

  Gunilla Eriksson.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministratör
  Studievägledare och studieadministratör