Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arkeologins laborativa metoder I

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ger grundläggande kunskaper om sådana naturvetenskapliga och tekniska metoder som används för analys av arkeologiskt material. Det tvärvetenskapliga i att formulera om humanistiskt vetenskapliga frågeställningar till naturvetenskapligt tekniskt prövbara frågeställningar övas genom problematiseringsövning, vilket ligger till grund för fält- och laboratoriemomenten.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i arkeologi, inriktning Laborativ arkeologi, men kursen går även att läsa som en fristående kurs. Kursen söks genom antagning.se.

Föreläsningar och seminarier är förlagda till Wallenberglaboratoriet. 

 

Analys av keramik. Foto: Arkeologiska forskningslaboratoriet.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  All undervisning är obligatorisk och består av föreläsningar och seminarier.

  Kursmål

  Efter fullgjord kurs ska du kunna:

  -Ge en redogörelse för vilka naturvetenskapliga och tekniska analysmetoder som används inom arkeologin idag.
  - Ge en redogörelse för hur dessa metoder appliceras, vilka arkeologiska frågeställningar som angripits med de olika metoderna.
  - Ge en redogörelse för felkällor och möjligheter till misstolkningar av de data som finns vid applicering av de olika metoderna.
  - Problematisera arkeologisk frågeställning för naturvetenskaplig och teknisk analys och sätta in dessa metoder i humanistiskt vetenskapliga sammanhang.

  Examination

  Kursen examineras genom examinationsportfölj bestående av en reflekterande loggbok och en hemskrivning.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig
  Studievägledare
  Utbildningsadministratör