Arkeologins laborativa metoder II, 7,5 hp

Kursens mål är att ge kunskaper om naturvetenskapliga och tekniska metoder som används för att analysera arkeologiskt material. Kursen ger färdigheter i provtagning fält och i laboratorium, praktisk förståelse för laboratoriearbete samt övning i att arbeta tvärvetenskapligt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen