Fältkurs i laborativ arkeologi, 15 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i arkeologisk undersöknings- och dokumentationsteknik, prospektering, prov- och fyndhantering, att administrera en arkeologisk undersökning samt att självständigt färdigställa undersökningsplan och rapport i enlighet med gällande regler.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet med Inriktning Laborativ arkeologi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen