Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi, 15 hp

Kursen behandlar identifieringen och beskrivningen av sjukliga förändringar i mänskliga skelett. Kursen ger en ämneshistorisk bakgrund och skelettförändringars förhållanden till moderna kliniska data diskuteras.

Dessutom erbjuds en insikt om konsekvenser av olika sjukdomstillstånd i människans historia och hur dessa kan relateras till olika arkeologiska problemkomplex.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen