Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Astronomi kontra astrologi ur ett vetenskapligt perspektiv, orienteringskurs

I kursens inledning ges en kort beskrivning av modern astronomi samt astrologins huvuddrag. Vi går igenom astronomins/astrologins utveckling från dess ursprung i Mesopotamien fram till Renässansen, den vetenskapliga revolutionen efter Renässansen och separationen som då skedde mellan astronomi och astrologi. En central punkt i kursen är astrologins och den moderna astronomins skilda utgångspunkter i ett bredare naturvetenskapligt perspektiv.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.