Astronomisk observationsteknik II, 7,5 hp

Denna kurs ger praktiska tillämpningar av de kunskaper som inhämtades i Astronomisk Observationsteknik I. Det praktiska arbetet utförs under en veckas tid vid Nordic Optical Telescope på den spanska ön La Palma. I kursen skriver du en fullständig observationstidsansökan samt planering och utförande av observationerna. Kursen ger färdigheter i de olika mjukvarupaket som används för att kontrollera teleskopet, inhämta data samt reducera och bearbeta observationerna.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen