Stjärnors slutstadier, supernovor och gammastrålningsutbrott, 7,5 hp

Kursen behandlar observationer av och teori för de sena utvecklingsfaserna hos högmassiva stjärnor och de processer som bestämmer utvecklingen. Speciellt behandlas utvecklingen efter huvudserien för högmassiva stjärnor som slutligen exploderar som supernovor. Relationen till olika typer av gammastrålningsutbrott

diskuteras. De fysikaliska processer som behandlas i denna kurs är, degenererade gaser, kärnförbränning,stjärnvindar/massförlust/jetströmmar, neutrinoprocesser och termonukleära explosioner.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen