Stjärnatmosfärer, 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande stjärnatmosfärsfysik och metoder för att behandla strålningstransport i dessa. Kursen innefattar grunderna för modellering av stjärnfotosfärer såsom: kontinuumopaciteter, källfunktionen, olika aspekter av spektrallinjebildning, tillväxtkurvan, approximativa metoder som Milne-Eddington,

koherent spridning, non-LTE med komplett redistribution och grundläggande numeriska metoder. VAL III-modellen och dess fysik behandlas som ett exempel på olika relevanta strålningsprocesser

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen