Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Stjärnatmosfärer

I den här kursen studerar du stjärnatmosfärers fysik. Du lär dig om bildandet av spektrallinjer och köra och studera din egen datorsimulering av solens atmosfär.

Cool layer in a Sun-like star
Cool layer in a Sun-like star. Image credit: ESA

Under den första delen av kursen kommer du att bygga vidare på de begrepp som avhandlades under kandidatkursen Astrophysical Spectra (eller motsvarande) och studera hur spektrala linjer och kontinuet bildas i stjärnatmosfärer. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt begreppet spridning. Du kommer att tillämpa teorin för att skriva ett datorprogram som kan lösa strålningstransportproblem som involverar spridning. I den andra delen av kursen kommer du att lära dig om moderna strålnings-magnetohydrodynamiska simuleringar av stellar atmosfärer. Du kommer att utföra en simulering med en befintlig stjärnatmosfärkod, analysera den resulterande atmosfärmodellen och använda koden som utvecklats i den första delen av kursen för att beräkna hur ljus flyr ut från modellen.

Kursen ges på engelska.

 • Kursupplägg

  Kursen går dagtid och är en del av Masterprogrammet i astronomi.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av förläsningar, räkneövningar och datorövningar. Deltagande vid datorövningarna är obligatoriska.

  Lärare är Jaime de la Cruz Rodriguez.

  Examination

  En skriftlig rapport kopplad till en datorövning och en skriftlig tentamen i slutet av kursen.

  Examinator

  Jorrit Leenaarts

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Radiative Transfer in Stellar Atmospheres, 2003 by Robert J. Rutten, se
  http://www.staff.science.uu.nl/~rutte101/Radiative_Transfer.html

  Tillhandahålls under kursen.

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.