Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Galaxernas bildning och utveckling

Hubble Ultra Deep Field.
Close to 10,000 galaxies in the Hubble Ultra Deep Field. Credit: NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team

Kursen behandlar galaxernas uppkomst och utveckling i ett kosmologiskt perspektiv och med anknytning till aktuell forskning. Begrepp som behandlas inkluderar: Gravitationell tillväxt och kollaps av materiefluktuationer i ett expanderande universum; baryoniska processer kopplade till galax- och strukturbildning; det intergalaktiska mediet; Universums återjonisation och de första galaxerna; observationer av galaxer på höga rödförskjutningar; galaxernas kemiska, morfologiska, spektrala och luminositetsutveveckling; massflöden mellan galaxer och det intergalaktiska mediet; hierarkisk galaxutveckling; storskalig struktur och dess utveckling; galaxhopar; baryonoscillationer; utveckling av kvasarpopulationen och tillväxt av massiva svarta hål.