Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Galaxernas bildning och utveckling

  • 7,5 hp
Hubble Ultra Deep Field.
Close to 10,000 galaxies in the Hubble Ultra Deep Field. Credit: NASA, ESA, and S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team

Kursen behandlar galaxernas uppkomst och utveckling i ett kosmologiskt perspektiv och med anknytning till aktuell forskning. Begrepp som behandlas inkluderar: Gravitationell tillväxt och kollaps av materiefluktuationer i ett expanderande universum; baryoniska processer kopplade till galax- och strukturbildning; det intergalaktiska mediet; Universums återjonisation och de första galaxerna; observationer av galaxer på höga rödförskjutningar; galaxernas kemiska, morfologiska, spektrala och luminositetsutveveckling; massflöden mellan galaxer och det intergalaktiska mediet; hierarkisk galaxutveckling; storskalig struktur och dess utveckling; galaxhopar; baryonoscillationer; utveckling av kvasarpopulationen och tillväxt av massiva svarta hål.