Arbetsmarknadskunskap med management I, 30 hp

Om kursen

Kursen har ett brett innehåll och leder till ökad förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar. Under kursen studeras arbetsrätt, organisationsteori och management. Kursen innehåller även arbetsmarknadsekonomi och frågor om arbetsmarknaden och dess funktionssätt, till exempel faktorer som påverkar arbetslöshet samt utbud och efterfrågan på arbetskraft tas upp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen