Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsmarknadskunskap med management I

Det här är en kurs som ger gedigna kunskaper om arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Kursen behandlar olika delar av arbetsmarknaden och ger en bred kunskap inom arbetsmarknadskunskap. Något för dig som är intresserad av samhällskunskap, nationalekonomi, juridik och sociologi.

Under kursen möter du olika perspektiv på arbetsmarknadsfrågor, som alla har en viktig roll. Du får allmänna kunskaper om svensk arbetsrätt och dess olika delar. På delkurserna i arbetsmarknadsekonomi får du kunskaper om grundläggande begrepp och modeller inom arbetsmarknadsekonomi och deras användning. På delkursen om organisation och ledarskap får du kunskaper om sociologiska teorier på området. 

 

Välkommen tillbaka till campus!

Efter att restriktionerna på grund av covid-19 upphörde (den 9 februari 2022) började en återgång till campus och undervisning på plats igen. Notera att alla examinationer under vårterminen 2022 kommer att hållas digitalt och på distans i Exia som planerat. Undervisningen på den senare delen av vårterminen 2022 (delkurs 3 och 4) kommer att hållas helt på campus, men enstaka distanstillfällen kan finnas. Se ditt schema för mer information och på Athena för information från din lärare.  Välkomna tillbaka till campus!

 • Kursupplägg

  Kursen ges varje termin, på heltid, dagtid. Kursen är en av våra mest populära kurser och kan läsas som fristående kurs eller som en del av en kandidatexamen.

  Delkurser

  Kursen består av följande fyra delar som tillsammans ger en bred arbetsmarknadskunskap:

  1. Arbetsrätt 1 7,5 hp

  Här får du allmänna och särskilda kunskaper om svensk arbetsrätt och dess olika delar; individuell och kollektiv arbetsrätt (inbegripet diskrimineringsrätt) samt arbetsmiljörätt. Den omfattar centrala lagar som anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen m.fl. Kursen fokuserar på hur förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, som individer och kollektiv, regleras av olika rättskällor såsom lag och kollektivavtal och hur frågor som uppkommer mellan den ska, får och bör lösas. På kursen behandlas den svenska modellen för arbetsrättslig reglering och vilka som är dess kännetecken och hur lag och avtal påverkar arbetsmarknaden och arbetslivet. Genomgående behandlar kursen hur europarätten påverkar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  Kursbeskrivning Arbetsrätt 1 (90 Kb)

  2. Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion 7,5 hp

  Delkursen ger dig en introduktion till arbetsmarknadsekonomi som ämne. Du får kunskaper om grundläggande begrepp och modeller inom  arbetsmarknadsekonomi och deras användning. Exempel på frågor som momentet tar upp är de faktorer som påverkar utbudet av och efterfrågan på arbetskraft samt ekonomisk tillväxt. 
  Kursbeskrivning Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion (72 Kb)

  3. Arbetsmarknadssociologi 1: En introduktion 7,5 hp

  Denna delkurs ger dig kunskaper om centrala områden inom arbetsmarknadssociologi. Kursen behandlar grundläggande sociologiska begrepp så som social stratifiering och social ojämlikhet med fokus på arbetsliv och arbetsmarknad, sociala processer i organisationer och strukturomvandlingar på arbetsmarknaden. Områden som levnadsvillkor och makt behandlas också. Därtill studeras den svenska modellen och dess framväxt samt Sveriges arbetsmarknad i ett jämförande perspektiv. Här jämförs organiseringen av Sveriges arbetsmarknad med förhållanden i flera andra jämförbara länder.
  Kursbeskrivning Arbetsmarknadssociologi 1: En introduktion (84 Kb)

  4. Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet 7,5 hp

  Målet med delkurs 4 är att ge dig en bred orientering och kunskaper om olika synsätt på orsakerna till arbetslöshet och inflation. Den ekonomiska politiken, särskilt arbetsmarknadspolitiken, och dess inverkan på arbetsmarknadens funktionssätt beskrivs och problematiseras. Rörligheten på arbetsmarknaden och dess betydelse behandlas ingående.
  Kursbeskrivning Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet (67 Kb)

  Undervisning

  Föreläsningar är den vanligaste formen av undervisning. Gruppövningar och seminarier förekommer också. Då ses man in mindre grupper medan föreläsningar sker i helgrupp. Mer information om undervisningen och gruppindelning får du från din lärare vid kursstart.  

  Examination

  Se kursens aktuella kursplan för mer information om examinationerna på kursen. Kursplanen finner du här till höger på sidan. 

  Examinator

  För helkurs/slutbetyg: Anne Boschini, professor.
  Delkurs 1: Erik Sjödin, lektor.
  Delkurs 2: Anne Boschini, professor.
  Delkurs 3: Charlotta Magnusson, lektor.
  Delkurs 4: Karin Edmark, lektor.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Du som vill veta mer om Enheten för arbetsmarknadskunskap, våra lärare eller vårt kursutbud besök vår hemsida

  Du är också välkommen att ta kontakt med vår studentexpedition, se nedan under Kontakt.

 • Kontakt

   

  Studentexpeditionen

  Studentexpeditionen