Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsmarknadskunskap med management I

  • 30 hp

Kursen har ett brett innehåll och leder till ökad förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar. Under kursen studeras arbetsrätt, organisationsteori och management. Kursen innehåller även arbetsmarknadsekonomi och frågor om arbetsmarknaden och dess funktionssätt, till exempel faktorer som påverkar arbetslöshet samt utbud och efterfrågan på arbetskraft tas upp.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.