Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsmarknadskunskap med management I

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Det här är en kurs som ger gedigna kunskaper om arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Kursen behandlar olika delar av arbetsmarknaden och ger en bred kunskap inom arbetsmarknadskunskap. Något för dig som är intresserad av samhällskunskap, nationalekonomi, juridik och sociologi.

Under kursen möter du olika perspektiv på arbetsmarknadsfrågor, som alla har en viktig roll. Du får allmänna kunskaper om svensk arbetsrätt och dess olika delar. På delkurserna i arbetsmarknadsekonomi får du kunskaper om grundläggande begrepp och modeller inom arbetsmarknadsekonomi och deras användning. På delkursen om organisation och ledarskap får du kunskaper om sociologiska teorier på området. 

Kursen ges varje termin, på heltid och dagtid. Kursen är en av våra mest populära kurser och kan läsas som fristående kurs eller som en del av en kandidatexamen.  

 

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser

  Delkurser

  Arbetsrätt 1 7,5 hp

  Här får du allmänna och särskilda kunskaper om svensk arbetsrätt och dess olika delar; individuell och kollektiv arbetsrätt (inbegripet diskrimineringsrätt) samt arbetsmiljörätt. Den omfattar centrala lagar som anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen m.fl. Kursen fokuserar på hur förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, som individer och kollektiv, regleras av olika rättskällor såsom lag och kollektivavtal och hur frågor som uppkommer mellan den ska, får och bör lösas. På kursen behandlas den svenska modellen för arbetsrättslig reglering och vilka som är dess kännetecken och hur lag och avtal påverkar arbetsmarknaden och arbetslivet. Genomgående behandlar kursen hur europarätten påverkar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

  Arbetsmarknadsekonomi 1: En introduktion 7,5 hp

  Delkursen ger dig en introduktion till arbetsmarknadsekonomi som ämne. Du får kunskaper om grundläggande begrepp och modeller inom  arbetsmarknadsekonomi och deras användning. Exempel på frågor som momentet tar upp är de faktorer som påverkar utbudet av och efterfrågan på arbetskraft samt ekonomisk tillväxt.

  Arbetsmarknadssociologi 1: En introduktion 7,5 hp

  Denna delkurs ger dig kunskaper om centrala områden inom arbetsmarknadssociologi. Kursen behandlar grundläggande sociologiska begrepp så som social stratifiering och social ojämlikhet med fokus på arbetsliv och arbetsmarknad, sociala processer i organisationer och strukturomvandlingar på arbetsmarknaden. Områden som levnadsvillkor och makt behandlas också. Därtill studeras den svenska modellen och dess framväxt samt Sveriges arbetsmarknad i ett jämförande perspektiv. Här jämförs organiseringen av Sveriges arbetsmarknad med förhållanden i flera andra jämförbara länder som exempelvis USA, Storbritannien och Tyskland.
  Kursansvarig och examinator: Charlotta Magnusson, lektor

  Arbetsmarknadsekonomi 2: Ekonomisk politik och arbetslöshet 7,5 hp

  Målet med delkurs 4 är att ge dig en bred orientering och kunskaper om olika synsätt på orsakerna till arbetslöshet och inflation. Den ekonomiska politiken, särskilt arbetsmarknadspolitiken, och dess inverkan på arbetsmarknadens funktionssätt beskrivs och problematiseras. Rörligheten på arbetsmarknaden och dess betydelse behandlas ingående.

  Undervisning

  Föreläsningar är den vanligaste formen av undervisning. Utöver föreläsningar finns gruppövningar och seminarier där man träffar läraren i mindre grupper. Information om gruppindelning kommer vid kursstart.

  Till gruppövningar och seminarier kan man behöva förbereda svar på instuderingsfrågor, uppgifter, muntliga eller skriftliga redovisningar. Mer information och vad som förekommer på varje delkurs framkommer i schemat, kursbeskrivningen och från lärarna. 

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom en salsskrivning samt aktiv närvaro vid de obligatoriska seminarierna.

  Delkurs 2 examineras genom en salsskrivning. Under delkurs 2 erbjuds studenten möjlighet att genom seminarienärvaro få bonuspoäng vid en salsskrivning under innevarande och kommande termin. Full poäng på salsskrivningen kan dock uppnås utan bonuspoäng.

  Delkurs 3 examineras genom en hemskrivning samt aktiv närvaro vid de obligatoriska seminarierna. 

  Delkurs 4 examineras genom en salsskrivning samt redovisning av grupparbete vid ett obligatoriskt seminarium. Godkänd redovisning kvarstår under innevarande och nästkommande termin.

  Examinator

  Delkurs 1: Erik Sjödin, lektor.
  Delkurs 2: Dagmar Mueller, fil dr. 
  Delkurs 3: Charlotta Magnusson, lektor.
  Delkurs 4: Karin Edmark, lektor.

  Examinator för hela kursen: Anne Boschini, professor.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor? Välkommen att kontakta oss!

  Mail: exp@akpa.su.se 
  Telefon: 08-16 26 97

  AKPAs hemsida