Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsmarknadspolitik och ekonomi

Efter kursen har du gedigna kunskaper i arbetsmarknadsfrågor, kunskaper som gör att du kan följa utvecklingen på arbetsmarknaden och bedöma dess konsekvenser för såväl ekonomin som helhet som för enskilda arbetstagare.

Kursen ger dig en breda kunskaper om arbetsmarknadens funktionssätt och om arbetsmarknadspolitikens roll. Du får lära sig grundläggande begrepp, teorier och modeller inom arbetsmarknadsekonomin och hur de kan användas för att analysera arbetsmarknaden. Till exempel studerar du de faktorer som påverkar utbud och efterfrågan på arbetskraft. Du får även kunskap om olika teorier och synsätt på arbetslöshet och rörlighet på arbetsmarknaden. Kursen tar även upp ekonomisk politik och särskilt arbetsmarknadspolitik.

 • Kursupplägg

  Kursen går på heltid de fem sista veckorna på höstterminen.

  Kursen kan läsas som en fristående kurs. Kursen ingår i Studie- och yrkesvägledarprogrammet (180 hp) vid Stockholms universitet. 

  Du kan välja mellan att läsa kursen i vår campusgrupp som har undervisning på campus Frescati i Stockholm. Eller så kan du välja att läsa den i vår distansgrupp som har nätbaserad undervisning. Då spelas tex föreläsningar in och finns tillgängliga på kurssajten Athena som du får tillgång till när du är registrerad på kursen.

  Undervisning

  Kursen ges med två olika former för undervisningen, campusbaserad eller nätbaserad. 

  Examination

  Hemtentamen

  Examinator

  Susan Niknami, docent

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat publiceras här

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlista publiceras här