Arbetsmarknadspolitik och ekonomi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger bred orientering och kunskaper om arbetsmarknadens funktionssätt och om arbetsmarknadspolitikens roll. Grundläggande begrepp, teorier och modeller inom arbetsmarknadsekonomin liksom deras användning behandlas. Faktorer som påverkar utbudet av och efterfrågan på arbetskraft studeras, liksom ekonomisk tillväxt. Olika teorier och synsätt på arbetslöshetens orsaker behandlas ingående. Den ekonomiska politiken, särskilt arbetsmarknadspolitiken, beskrivs och problematiseras. Rörligheten på arbetsmarknaden och dess betydelse studeras ingående.

Efter kursen har du gedigna kunskaper i arbetsmarknadsfrågor som gör att du kan följa utvecklingen på arbetsmarknaden och bedöma dess konsekvenser för såväl ekonomin som helhet som för enskilda arbetstagare. Kursen går på heltid under de fem sista veckorna på höstterminen som campus och distans/nätbaserad. Distanskursen är helt nätbaserad. Kursen ges parallellt med motsvarande delkurs på Studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen