Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsmarknadskunskap I

Denna kurs ger dig användbara kunskaper och en ökad förståelse för arbetsmarknaden ur ett arbetsrättsligt, nationalekonomiskt och sociologiskt perspektiv.

I denna kurs får du kunskaper om arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Du får en gedigen introduktion till ämnet och grundläggande kunskaper inom arbetsrätt, arbetsmarknadsekonomi och arbetsmarknadssociologi. Kursen avslutas sedan med en delkurs i arbetsmarknadsekonomi om ekonomisk politik och arbetslöshet.

Efter kursen kan du fortsätta en termin till och läsa fortsättningen: Arbetsmarknadskunskap II 30 hp.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.