Arbetsmarknadskunskap med management II, valbar temakurs, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger möjlighet till fördjupning inom ett av alternativen arbetsrätt, management, arbetsmarknadsekonomi eller arbetsmarknadssociologi. Inom valt område genomförs en självständig studie som redovisas i en rapport. Kursen ger övning i att formulera en frågeställning, söka information och i att skriva akademiska texter. Genom litteratur- och rapportseminarier tränas förmågan att värdera kunskap och följa kunskapsläget på området. Se hemsidan för aktuellt utbud. Ges höst v 48-2, vår v 18-22.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen