Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsmarknadskunskap med management II

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor och är en fortsättning på kursen Arbetsmarknadskunskap I 30 hp (AKPA I). Även tidigare versioner av AKPA I tex Arbetsmarknadskunskap med management I ger behörighet till kursen AKPA II.

Efter att ha lagt grunden under den första terminen kan du nu fördjupade dina kunskaper i arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor på AKPA II. I en lite mindre grupp men med mycket lärarledd undervisning finns utrymme för dig att utveckla nya kunskaper. Diskussioner, övningar och seminarier blandat med föreläsningar ger variation. Välkommen till en fortsättning på dina tidigare studier på AKPA! Nu lägger vi fokus på arbetsmiljö och arbetsorganisation, individuell arbetsrätt, lönebildning och lönesättning. Välkommen att fördjupa dig i den andra terminen av arbetsmarknadskunskap.

 • Kursupplägg

  Kursen går på heltid dagtid och startar både på vårterminen och på höstterminen. 

  Delkurser

  Kursen är på 30 hp och består av fyra delkurser på 7,5 hp vardera:

  1. Arbetsmarknadssociologi 2: Organisation och ledarskap 7,5 hp

  Delkursen ger dig kunskaper om organisationsteorier med koppling till arbetsorganisationer och vanligt förekommande organisationsmodeller i arbetsorganisationer. Du får också studera teorier om ledarskap inom arbetsorganisationer.

  Lärare/Examinator: Erik Bihagen, professor.

  Kursbeskrivning del 1 (228 Kb)

  2. Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur 7,5 hp

  Kursen fortsätter med att ge dig kunskaper löneskillnader och lönesättning. Du får kunskap om teorier, modeller och begrepp. Du får även studera den svenska lönebildningens problem och förändring. Även skillnader i lön och sysselsättning mellan kvinnor och män samt mellan infödda och invandrare kommer studeras. Gästföreläsare från näringslivet och arbetsmarknadens organisationer bidrar med utblickar utöver kurslitteraturen. 

  Lärare/Examinator: Anders Stenberg, lektor. 

  Kursbeskrivning del 2 (303 Kb)

  3. Arbetsmarknadssociologi 3: Arbetsorganisation och -miljö 7,5 hp

  Här får du fördjupa dina kunskaper inom arbetsmarknadssociologi med teorier och aktuella begrepp om arbetsorganisation och arbetsmiljö. Du får övning i att omsätta organisationsteori i praktiska tillämpningar inom arbetsmiljöområdet. 

  Lärare/Examinator: Ola Sjöberg, professor. 

  Kursbeskrivning del 3 (131 Kb)

  4. Arbetsrätt 2: Individuell arbetsrätt 7,5 hp

  Unden den sista delkursen får du fördjupa dig inom arbetsrätt mot en mer verksamhetsnära individuell arbetsrätt. Här får du specialiserad kunskap om svensk individuell arbetsrätt. Ett spännande område där denna delkurs innehåller anställningsavtalets ingående, upphörande och förändring samt hur rätten påverkar under anställning. Även diskriminering, sjukdom och arbetsmiljö kommer att tas upu.

  Lärare/examinator: Sabina Hellborg, lektor. Erik Sjödin, lektor. 

  Kursbeskrivning del 4 (131 Kb)

  Undervisning

  Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

  Lärplattformen Athena

  När du är antagen och registrerad på kursen får du tillgång till lärplattformen Athena. Där hittar du kursens sida: AKPA II V23.
  Här hittar du allt kursmaterial, såsom artiklar och föreläsningsbilder. Här finns de regeldokument som du som student behöver ta del av när terminen startar.

  Vi använder Athena för att komma i kontakt med dig som student. Så för att vara uppdaterad och få information under terminen om undervisning och examinationer, information från dina lärare och studentexpeditionen gå in på: Athena

  Examination

  På kursen finns schemalagda examinationer såsom salstentor och hemtentor. Även omtentorna är schemalagda. 

  Hemtentor AKPA II V23

  Salstentor AKPA II V23

  I kursplanen och kursbeskrivningen hittar du mer information om kursens examinationer, lärandemål, betygskriterier mm.

  Examinator

  För hela kursen/Slutbetyg: Anne Boschini, professor, studierektor AKPA.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

  Våra studenter får i slutet av varje kurs besvara en kursutvärdering. Svaren tillsammans med feedback läraren samlat in under kursen ligger till grund för den kursrapport läraren skriver. I kursrapporten tas kursens styrkor upp och förslag till förbättringar vid kommande kurstillfälle. Kursvärderingar och kursrapporter publiceras här samt på Athena.

  Nedan kan du växla mellan de två senaste kursrapporterna på kursen. För att se studenternas svar går du till länken i kursrapporten: Sammanställning av kvantitativa svar från kursvärderingen.

 • Mer information

  Om att studera hos oss

  Möt några av våra lärare och studenter: Studera hos oss

  Hur är det att studera med en funktionsnedsättning? Läs om stöd och hur man ansöker om stöd på: Studera med funktionsnedsättning

  Om studentinflytande på AKPA

  Vad du som student hos oss tycker om utbildningen påverkar mer än vad du tror. Genom kursutvärderingar, feedback till lärare, möten med studentrepresentanter och studentrepresentation i olika beslut utövas aktivt ett studentinflytande. Var med du också och påverka! 

  Studentrepresentanter
  Varje termin väljs studentrepresentanter på alla kurser. De bidrar på ett viktigt sätt till studentintflytandet genom att sitta med i beslutande organ såsom RALV och Institutionsnämnden hos oss. 

  Kontakt med AKPAs Studentråd
  Vill du komma i kontakt med AKPAs Studentråd skicka e-post till: akpa.studentrad@sofi.su.se

  Om oss

  Mer om oss på Institutet för social forskning och våra utbildningar kan du läsa på vår hemsida: Enheten för Arbetsmarknadskunskap. Välkommen! 

 • Kontakt

   

  Studentexpeditionen

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledare