Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsmarknadskunskap med management II

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor och är en fortsättning på kursen Arbetsmarknadskunskap med management I (AKPA I).

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Arbetsmarknadskunskap med management II (AKPA II) har som mål att ge fördjupade kunskaper i arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Detta är en fortsättningskurs som tar vid där Arbetsmarknadskunskap med management I (AKPA I) slutade. Här kommer du att fördjupa dina kunskaper inom arbetsmiljö och arbetsorganisation, individuell arbetsrätt, lönebildning och lönesättning. Läs mer om innehållet nedan.

 • Kursupplägg

  Kursen startar vår- och hösttermin och går på heltid, dagtid under en termin (30 hp). Kursen består av 4 delmoment/moduler som behandlar olika delar av arbetsmarknaden:

  Delkurser

  Svensk arbetsmarknad i jämförande perspektiv 7,5 hp

  Du får en bred orientering om likheter och olikheter mellan den svenska arbetsmarknaden och dess förhandlingssystem och de i andra jämförbara länder. Jämförande studier görs även mellan systemen för arbetsmarknadsrelationer i andra länder.

  Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur 7,5 hp

  Delkursen ger dig fördjupande kunskaper om gängse teorier, modeller och begrepp rörande löneskillnader och lönesättning. Den svenska lönebildningens problem och förändring studeras ingående liksom skillnader i lön och sysselsättning mellan kvinnor och män samt mellan infödda och invandrare. Gästföreläsare från näringslivet och arbetsmarknadens organisationer bidrar med utblickar utöver kurslitteraturen.

  Management 2: Arbetsorganisation och arbetsmiljö 7,5 hp

  Här får du fördjupande kunskaper om teorier och aktuella begrepp ifråga om arbetsorganisation och arbetsmiljö. Du får övning i att omsätta organisationsteori i praktiska tillämpningar inom arbetsmiljöområdet.

  Arbetsrätt 2: Individuell arbetsrätt

  Delkursen är en fördjupning med inriktning mot verksamhetsnära individuell arbetsrätt. Syftet är att ge studenterna fördjupande och specialiserad kunskap om svensk individuell arbetsrätt. Det omfattar anställningsavtalets ingående, upphörande och förändring samt hur rätten påverkar under anställning. Vidare kommer frågor om diskriminering och sjukdom samt arbetsmiljö att beröras. Delkursen behandlar både privat och offentlig anställning. 

  Undervisning

  Föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Delkurs 1 examineras genom en hemskrivning och aktiv närvaro vid seminarier.

  Delkurs 2 examineras genom en salsskrivning. Studenten kan uppnå bonuspoäng som läggs till resultatet på salsskrivningen genom en frivillig individuell inlämningsuppgift och/eller seminariedeltagande. Bonuspoängen kan tillgodoräknas i upp till tre terminer.

  Delkurs 3 examineras genom en hemtenta och aktivt deltagande på seminarier. Godkänt deltagande på seminarierna och skriftlig inlämning av seminarieuppgifter ger poäng vilka tillgodoräknas tentaresultatet.

  Delkurs 4 Arbetsrätt 2 examineras genom en avslutande salstentamen samt aktiv närvaro på obligatoriska seminarier. Studenterna ska vidare lämna in en skriftlig inlämningsuppgift samt hålla en muntlig presentation i grupp.

  Examinator

  Examinator för hela kursen: Anne Boschini, docent.

  Examinator för delkurs 1: Ingrid Esser, forskare. Delkurs 2: Anders Stenberg, lektor. Delkurs 3: Ola Sjöberg, professor. Delkurs 4: Erik Sjödin, lektor.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Har du frågor? Välkommen att kontakta oss!

  Mail: exp@akpa.su.se 
  Telefon: 08-16 26 97