Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Arbetsmarknadskunskap med management II

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor och är en fortsättning på kursen Arbetsmarknadskunskap med management I (AKPA I).

Arbetsmarknadskunskap med management II (AKPA II) ger dig fördjupade kunskaper i arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor. Som en fortsättning på dina tidigare studier på Arbetsmarknadskunskap med management I (AKPA I) kommer du här att fördjupa dig inom arbetsmiljö och arbetsorganisation, individuell arbetsrätt, lönebildning och lönesättning. Välkommen till andra terminen i Arbetsmarknadskunskap med management. 

Välkommen tillbaka till campus!

Efter att restriktionerna på grund av covid-19 upphörde (den 9 februari 2022) började en återgång till campus och undervisning på plats igen. Notera att alla examinationer under vårterminen 2022 kommer att hållas digitalt och på distans i Exia som planerat. Undervisningen på den senare delen av vårterminen 2022 (delkurs 3 och 4) kommer att hållas helt på campus, men enstaka distanstillfällen kan finnas. Se ditt schema för mer information och på Athena för information från din lärare.  Välkomna tillbaka till campus!

 • Kursupplägg

  Kursen går på heltid dagtid under en termin (30 hp) och startar både på vårterminen och på höstterminen. 

  Delkurser

  Från vårterminen 2022 består kursen av följande fyra delkurser:

  1. Arbetsmarknadssociologi 2: Organisation och ledarskap 7,5 hp

  Delkursen ger dig kunskaper om organisationsteorier med koppling till arbetsorganisationer och vanligt förekommande organisationsmodeller i arbetsorganisationer. Du får också studera teorier om ledarskap inom arbetsorganisationer.

  2. Arbetsmarknadsekonomi 3: Löner, lönebildning och lönestruktur 7,5 hp

  Kursen fortsätter med att ge dig kunskaper löneskillnader och lönesättning. Du får kunskap om teorier, modeller och begrepp. Du får även studera den svenska lönebildningens problem och förändring. Även skillnader i lön och sysselsättning mellan kvinnor och män samt mellan infödda och invandrare kommer studeras. Gästföreläsare från näringslivet och arbetsmarknadens organisationer bidrar med utblickar utöver kurslitteraturen.

  3. Arbetsmarknadssociologi 3: Arbetsorganisation och -miljö 7,5 hp

  Här får du fördjupa dina kunskaper inom arbetsmarknadssociologi med teorier och aktuella begrepp om arbetsorganisation och arbetsmiljö. Du får övning i att omsätta organisationsteori i praktiska tillämpningar inom arbetsmiljöområdet.

  4. Arbetsrätt 2: Individuell arbetsrätt 7,5 hp

  Unden den sista delkursen får du fördjupa dig inom arbetsrätt mot en mer verksamhetsnära individuell arbetsrätt. Här får du specialiserad kunskap om svensk individuell arbetsrätt. Ett spännande område där denna delkurs innehåller anställningsavtalets ingående, upphörande och förändring samt hur rätten påverkar under anställning. Även diskriminering, sjukdom och arbetsmiljö kommer att tas upp.

  Undervisning

  Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

  Examination

  Se kursplanen för de olika examinationerna som ingår på kursen. 

  Examinator

  Delkurs 1: Erik Bihagen, professor.
  Delkurs 2: Anders Stenberg, lektor. 
  Delkurs 3: Ola Sjöberg, professor. 
  Delkurs 4: Erik Sjödin, lektor. Sabina Hellborg, lektor.
  För hela kursen: Anne Boschini, professor, studierektor AKPA.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

  Tidigare studenter på kursen har svarat på frågor om utbildningen för att utvärdera den. Våra kursansvariga lärare har skrivit kursrapporter för att sammanfatta och göra en egen utvärdering av kursen. Se vad tidigare studenter och lärare har tyckt:

 • Mer information

  Du som vill veta mer om Enheten för arbetsmarknadskunskap, våra lärare eller vårt kursutbud besök vår hemsida

  Du är också välkommen att ta kontakt med vår studentexpedition, se nedan under Kontakt.

 • Kontakt

   

  Studentexpeditionen

  Studentexpeditionen