Go to this page on our english site

Arbetsmarknadskunskap med management II

  • 30 hp

I denna kurs får du fördjupade kunskaper om arbetsmarknaden. En del behandlar löner och lönebildning medan en annan del jämför den svenska arbetsmarknaden internationellt. Management med inriktning mot arbetsmiljö och arbetsorganisation studeras också. Kursen avslutas med en valbar kurs där tillfälle ges att göra en självständig studie och författa en rapport. Urval kan komma att ske utifrån tidigare studieresultat från AKPA I.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen