Go to this page on our english site

Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet

  • 7,5 hp

Kursen behandlar grundläggande kvantitativa och kvalitativa metoder som används i arbetslivet. Kursen syftar till att ge kunskaper om genomförandet av statistiska undersökningar och till att öka förmågan att kritisk tolka resultat från rapporter och andra vetenskapliga texter. Fokus ligger på tillämpning och tolkning av statistiska metoder och resultat, men även kvalitativa metoder behandlas.

Under kursen tillämpas olika metoder inriktade på praktiska arbetslivsfrågor. Den ger exempelvis kunskap om konstruktion, genomförande och analys av medarbetarundersökningar och lönegapet mellan olika grupper på arbetsmarknaden.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen