Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktiska undersökningsmetoder för arbetslivet

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar grundläggande kvantitativa och kvalitativa metoder som används i arbetslivet. Kursen ger dig kunskaper om genomförandet av statistiska undersökningar och syftar till att öka förmågan att kritisk tolka resultat från rapporter och andra vetenskapliga texter. Fokus ligger på tillämpning och tolkning av statistiska metoder och resultat, men även kvalitativa metoder behandlas. Under kursen tillämpas olika metoder inriktade på praktiska arbetslivsfrågor. Exempelvis kunskap om konstruktion, genomförande och analys av medarbetarundersökningar och lönegapet mellan olika grupper på arbetsmarknaden.

Under kursen ges du som student möjlighet att träna på att använda och analysera empiriskt material samt tolka och granska vetenskapliga texter. Kunskaper du har stor nytta av i många typer av yrken och arbetsuppgifter.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. I undervisningen förutsätter vi att studenterna deltar aktivt.

  Examination

  Skriftlig tentamen

  Examinator

  Karin Edmark, docent i nationalekonomi

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Har du frågor? Välkommen att kontakta oss!

  Mail: exp@akpa.su.se 
  Telefon: 08-16 26 97

  AKPAs hemsida