Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser

Kursen ger en bred kunskap om arbetslivets sociologi vad gäller både teori och empiri. Du lär dig att föra ett teoretiskt resonemang om hur processer relaterade till individer, organisationer och arbetsmarknader gör att social ojämlikhet uppstår och reproduceras.  

Arbetsorganisation, kompetensutveckling, rekrytering och omställning, yrkesstruktur, kvalifikationskrav, karriärvägar, arbetsmotivation och arbetsmiljö. Varför nämner vi det här? Jo, dessa frågor har en direkt koppling till praktiskt personalarbete, och kopplingen mellan teori och praktik tydliggörs genom att kursens olika teman också behandlas av gästföreläsare från arbetslivet samt genom övningsuppgifter både individuellt och i grupp.

Kursen kan med fördel läsas av dig som är intresserad av frågor relaterade till personal, arbetsmarknad, organisation, arbetsmiljö eller lönesättning.

Välkommen tillbaka till campus!

Efter att restriktionerna på grund av covid-19 upphörde (den 9 februari 2022) började en återgång till campus och undervisning på plats igen. Notera att alla examinationer under vårterminen 2022 kommer att hållas digitalt och på distans i Exia som planerat. Undervisningen på den senare delen av vårterminen 2022 (delkurs 3 och 4) kommer att hållas helt på campus, men enstaka distanstillfällen kan finnas. Se ditt schema för mer information och på Athena för information från din lärare.  Välkomna tillbaka till campus!