Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Naturvetenskapligt basår

 • 60 hp

Vill du studera naturvetenskap men saknar gymnasiebehörigheten? Är du redo för nya utmaningar vid Sveriges största naturvetenskapliga fakultet? Vägen till att arbeta med jorden, miljön, universum, allt som lever, energi, hur man botar sjukdomar och tar fram en hållbar värld börjar med en distansutbildning vid Stockholms universitet.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Alla antagna till Fysikums kurser får ett välkomstbrev av oss via e-post. Där finns viktig information inför dina studier. Har du inte fått mailutskicket senast i början av augusti, kontakta vår studievägledning! Fäll ut och läs mer.

Upprop

Kurser på Fysikum har oftast inget upprop, utan undervisningen börjar direkt i samband med första föreläsningen. Undantaget är vårt Naturvetenskapliga basår som inleds med ett obligatoriskt upprop. Är du antagen till basåret får du mer detaljerad information om uppropet via e-post.

Registrering

På de flesta av Fysikums kurser kan du själv registrera dig med hjälp av ditt universitetskonto. Registreringen öppnar generellt två veckor innan kursstart och du ska ha registrerat dig senast en vecka efter kursstart. Om du har problem med registrering, kontakta vår studentexpedition. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Klicka här för att webbregistrera dig.

Lärplattform

De flesta av Fysikums kurser använder lärplattformen Athena. När du är registrerad bör kursen dyka upp automatiskt så fort du loggat in i Athena. Om du inte kan se kursen, kontakta kursansvarig. Om kursen istället för Athena använder en annan websida så finns länk längre ned på denna sida.

Antagen med villkor

Du som är antagen med villkor behöver kontakta vår studievägledning innan du kan registrera dig. Gör detta så fort som möjligt, och i god tid innan kursen börjar. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på denna sida.

Reservplacerad

Är du reservplacerad på någon av våra kurser? Du blir alltid kontaktad av oss via e-post om du får en plats. Vi antar generellt ingen från reservlistan om det gått mer än 1 vecka efter kursstart.

Hitta till Fysikum

De flesta av Fysikums kurser hålls i byggnaden AlbaNova som ligger mellan Frescati campus och KTH. Undantaget är kurser inom ämnet medicinsk strålningsfysik där kurserna går på Campus Karolinska sjukhuset. Enstaka kurser ges också i samarbete med KTH eller andra institutioner och detta står då tydligt längre ner på sidan.

Hitta till AlbaNova.

Hitta till Campus Karolinska sjukhuset.

Undervisning under hösten 2020

För de flesta kurser på Fysikum som ges under första halvan av höstterminen gäller att föreläsningar ges online, medan praktiska moment (t.ex. laborationer) och examination sker på campus.

Klicka här för att läsa mer om undervisningen hösten 2020.

Mer detaljerad information om vad som gäller för just den här kursen får du längre ner på denna sida eller på lärplattformen Athena. Har du frågor kan du kontakta kursansvarig lärare; kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Basåret natur

Just nu får vi många frågor om behörighet och sista kompletteringsdatum. Vi hänvisar då i första hand till antagning.se. Du kan också kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet.

Naturvetenskapligt basår vid Stockholms universitet ger dig en raketskjuts in i naturvetenskapen, och de bästa förutsättningarna för vidare universitetsstudier. Basåret riktar sig till dig som vill läsa en av våra naturvetenskaplig utbildningar, men saknar delar av den särskilda behörighet som krävs. Kanske vill du byta riktning i din karriär, valde en annan väg i gymnasiet, eller saknar av någon annan anledning naturvetenskaplig behörighet. Under ett år läser du delkurser i biologi, fysik, kemi och matematik där både teori och praktiska färdigheter ingår. Studierna ger behörighet motsvarande gymnasieskolans kurser Biologi 1+2, Fysik 1+2, Kemi 1+2 samt Matematik 4. Undervisningen ges på distans, med 2-3 dagar på campus per månad för laborationer, exkursioner och tentamen.

Förutom behörighet till vidare studier inom naturvetenskap, får du också den studievana som behövs för att studera vidare vid universitet. Upplägget på basåret liknar andra universitetsstudier, och ett större ansvar läggs på dig som student än i gymnasiet. Dina passionerade och kunniga lärare kommer att vara aktiva forskare, precis som på våra övriga kurser. Under basårets gång kommer du lära känna universitetsmiljön, öva upp din studieteknik och få en bra grund till vidare universitetsstudier.

Efter att ha avslutat basåret med godkänt resultat får du platsgaranti på något av våra många naturvetenskapliga utbildningsprogram. Vilka program som omfattas av platsgarantin ser du under fliken "Mer information" längre ner.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på frågor om bl.a. behörighet, meritvärde och studiemedel. Läs mer innan du kontaktar oss.

Vad är ett naturvetenskapligt basår?

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng. Kurserna ger särskild behörighet som motsvarar vissa gymnsiekurser.

Vilken behörighet får jag genom det naturvetenskapliga basåret?

Vårt basåret innehåller kurser som ger särskild behörighet motsvarande gymnasiets kurser Biologi 1+2, fysik 1+2, Kemi 1+2 och Matematik 4.

Jag vill bara ha behörighet i fysik och biologi. Måste jag ändå läsa hela basåret?

Nej, basåret är uppdelat i delkurser och du kan välja att avstå från vissa delkurser. Vill du till exempel ha behörighet motsvarande Biologi 1 läser du delkurserna Biologi 1, teori och Fältarbete 1. Detta motsvarar totalt drygt 5 veckors studier på heltid. Tänk dock på att kurserna kan ligga utspridda över året, så om du avstår vissa kommer du sannolikt att studera på deltid.

Hur ska jag söka?

Basåret kommer att öppna för sen anmälan kring månadsskiftet maj/juni. Så fort datum är beslutat så meddelas det här i webkatalogen. Du söker sedan via antagning.se som vanligt.

Hur avgörs vilka som kommer in?

Eftersom alla ansökningar kommer göras efter 15 april räknas det som sen ansökan. Det innebär att de som uppfyller behörigheten antas i den ordning som ansökningarna kom in. Mer information om sen anmälan hittar du på antagning.se.

Kommer basåret ges på distans? Krävs någon närvaro i Stockholm?

Större delen av undervisningen kommer att ske på distans. Vissa praktiska delar kommer att vara förlagda till Stockholms universitets campus. Vi kommer att schemalägga dessa i block för att minska antalet resor till Stockholm. Även skriftliga tentamina kommer att ske på campus, men här finns också möjlighet att ordna tentamen på annan ort. Totalt bedömer vi att högst 10 dagars närvaro på campus krävs.

Hur är basåret upplagt?

Basåret är upplagt så att du läser två till tre delkurser parallellt. Föreläsningarna varvas med studier på egen hand, och du får räkna med att ägna cirka 40 timmar per vecka åt dina studier.

Gäller behörigheten från basåret enbart på Stockholms universitet?

Vi kan bara garantera att behörigheten gäller på Stockholms universitet, men i praktiken brukar den godtas av samtliga svenska högskolor. För utländska universitet kan du behöva bifoga mer information om vad basåret är, och vad som ingått.

Påverkar basåret mitt meritvärde?

Nej, basåret ger dig särskild behörighet men betygen från basåret påverkar inte ditt meritvärde. Däremot hamnar du i betygsgrupp II om du söker en utbildning där behörigheten från basåret räknas in.

Räknas poängen från basåret som vanliga högskolepoäng?

Nej. Även om det står att basåret är 60 hp visar detta bara att basåret sträcker sig över ett helt år. Basåret innehåller förberedande studier, och därför räknas inte poängen som akademiska poäng (hp). De ger inte behörighet till kurser som kräver ett visst antal hp, och räknas inte heller med då urval sker efter antal hp man läst.

Hur fungerar det med studiemedel under basåret?

Eftersom basåret är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basåret. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor man kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Mer information om detta hittar du hos CSN.

Jag har frågor om min behörighet till basåret. Vem ska jag kontakta?

För frågor om behörighet hänvisar vi i första hand till antagning.se.

Du kan också kontakta Antagningsavdelningen vid Stockholms universitet.

 

 • Kursupplägg

  Basåret är uppbyggt av flera olika delkurser som tillsammans täcker de kunskaper du behöver från gymnasieskolan. Inom biologi, fysik och kemi läser du även experimentella kurser. Dessa är samlade i block för att minska antalet tillfällen du behöver närvara på campus. Totalt krävs 2-3 dagars närvaro på Stockholms universitets campus per månad för laborationer, exkursioner och tentamen. För dig som bor utanför Stockholmsområdet kommer dagarna ligga samlat i början eller slutet av en vecka.

  Delkurser

  Biologi

  Kurserna i biologi  ger dig kunskaper om levande organismer på alla nivåer. Du kommer studera celler och deras byggnad, samt hur de samspelar i organismen. Genom att utgå från genetik på cell- och individnivå kopplar du även till storskaliga samband, som evolution, etologi och organismernas släktskap. Detta helhetsperspektiv är också centralt när du studerar ekologi och hållbar utveckling. Du kommer därefter att fördjupa dig i biologins karaktär och arbetsmetoder. Fokus ligger då på organismens funktion och fysiologi, och du kommer att lära dig om de olika system som samverkar: från cell- och molekylärbiologi till hormonsystem och nervsystem. Du undersöker livscykler hos celler, växter och svampar, och du kommer också studera betydelsen av olika mikroorganismer för hälsa och sjukdom, exempelvis vid infektion och smittspridning, samt immunförsvarets roll.

  Fysik

  Inom fysiken tar du dig an de lagar som styr vår omvärld, från det allra minsta till det allra största. Du kommer att studera fundamentala begrepp och samband inom centrala områden: kraft och rörelse, vågor, elektriska och magnetiska fält, energi och termodynamik. Med hjälp av dessa kunskaper utforskar du sedan en stor mängd olika fenomen, från himlakropparnas rörelser till de skimrande färgerna på såpbubblor, liksom fysikens viktiga roll i studier av miljö och klimat. Du kommer också få en introduktion till den moderna fysiken, där du studerar materians minsta beståndsdelar och begrepp som radioaktivitet, de grundläggande krafterna och vågpartikeldualitet. I andra änden av storleksskalan studerar du istället universums struktur och utveckling.

  Kemi

  Kurserna i kemi tar avstamp i det periodiska systemet och kommer ge dig goda kunskaper om kemiska begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Du kommer under basåret introduceras till de fem stora kemiområdena: fysikalisk kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi och analytisk kemi. Ämnenas egenskaper är centralt liksom grundläggande förklaringsmodeller som beskriver hur materien uppför sig, till exempel kemisk bindning, energiomvandlingar och jämvikt. I den organiska kemin beskrivs begrepp som nukleofil, elektrofil och kiralitet och hur man kan skapa nya komplexa molekyler. Biokemin omfattar cellen och dess byggstenar, hur celldelning går till och hur olika typer av celler omvandlar energi. Inom analytisk kemi beskrivs kemiska metoder och tekniker som kan identifiera och separera kemiska substanser och som används inom alla olika kemiområden.

  Matematik

  Inom matematik kommer du utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt träna på olika strategier för att kunna lösa matematiska problem. Du kommer att studera egenskaper hos komplexa tal, och undersöka olika metoder för att lösa polynomekvationer. Inom trigonometri lär du dig hantera trigonometriska uttryck och bevis. En central del är studier av samband och förändring, t.ex. hos olika funktioner såsom trigonometriska funktioner och logaritmfunktioner. Du kommer även fördjupa dig inom beräkning av derivata och integraler, samt åskådliggörande av samband genom grafritning. Matematiken är ett viktigt verktyg inom vetenskap och många yrken, och därför studerar du också exempel på tillämpningar inom andra ämnen.

  Undervisning

  Undervisningen sker i huvudsak i form av föreläsningar i hel- eller halvklass. Då basåret ges på distans sker föreläsningarna via internet. Du behöver själv se till att ha den tekniska utrustning (dator, webbkamera och mikrofon samt internetuppkoppling) som krävs för att delta i undervisningen.

  Som komplement till föreläsningar ges också räkneövningar, gruppövningar och seminarier. Dessa kan variera mellan de olika delkurserna. Gemensamt är att de oftast sker i mindre grupper. Även dessa moment ges på distans.

  Inom biologi, fysik och kemi ingår också praktiska övningar i form av exkursioner och laborationer. I våra övningslaboratorier på Stockholms universitets campus tränar du de praktiska färdigheter som krävs, och testar de teoretiska sambanden i praktiken. OBS! Inför varje laborationsomgång ingår ett antal förberedande uppgifter, och för att få delta i de praktiska momenten måste du vara godkänd på dessa uppgifter.

  Inlämningsuppgifter, bonusgrundande övningsuppgifter och läsförberedande frågor ingår som stöd till studierna i varierande omfattning i de olika delkurserna.

  Examination

  Varje delkurs examineras separat. I de teoretiska kurserna gör du en skriftlig salstentamen i Stockholm, och i de experimentella kurserna skriver du en laborationsrapport (ibland förekommer även muntlig redovisning av laborationer).

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Biologi

  • Biologi 1 av Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl. 4:de upplagan. (ISBN 9789147085231).
  • Biologi 2 av Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl. 4:de upplagan. (ISBN 9789147085903).

  Fysik

  • Heureka! Fysik 1 av R. Alphonce, L. Bergström, P. Gunnvald, E. Johansson, R. Nilsson och C. Modig. Natur & Kultur, upplaga 1.
  • Heureka! Fysik 2 av R. Alphonce, L. Bergström, P. Gunnvald, E. Johansson, R. Nilsson och C. Modig. Natur & Kultur, upplaga 1.

  Kemi

  • Gymnasiekemi 1 av Stig Andersson, Lennart Jörnland, Birgitta Rosén, Lars Rydén och Artur Sonesson. Liber AB, upplaga 4.
  • Gymnasiekemi 2 av Stig Andersson, Lennart Jörnland, Birgitta Rosén, Lars Rydén och Artur Sonesson. Liber AB, upplaga 6.

  Matematik

  • Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon och Hans Heikne, Matematik 5000 Kurs 4 Blå Lärobok, Natur & Kultur Läromedel (ISBN 9789127426320)
 • Mer information

  Efter att ha klarat av basåret får du garanterad plats på något av följande naturvetenskapliga program vid Stockholms universitet:

  Kandidatprogrammet i astronomi
  Kandidatprogrammet i biogeovetenskap
  Kandidatprogrammet i biologi
  Kandidatprogrammet i fysik
  Kandidatprogrammet i geovetenskap
  Kandidatprogrammet i kemi
  Kandidatprogrammet i matematik
  Kandidatprogrammet i matematik och datavetenskap
  Kandidatprogrammet i matematik och ekonomi
  Kandidatprogrammet i molekylärbiologi
  Kandidatprogrammet i nutrition
  Sjukhusfysikerprogrammet

  Du väljer vilket program du vill ha garanti till under våren, och mer information kommer att ges i början av vårterminen. Garantiplatsen gäller utbildningstillfällen med start på hösten samma år som du avslutar basåret, och under förutsättning att du är godkänd på alla delkurser inom basåret. Skulle det vara fler sökande från basåret än antalet garantiplatser på ett visst program, sker ett urval utifrån betyget på basåret.

 • Kontakt

  E-mail: basar@fysik.su.se

  Tel: 08 5537 8652