Go to this page on our english site

Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I

 • 7,5 hp

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska kunna redogöra för elementära kunskaper i lettisk formlära, syntax, uttals- och stavningsprinciper, och kommunicera på lettiska med vanliga hälsnings- och avskedsfraser. Inga förkunskaper krävs. Undervisningsspråk är engelska.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för elementära kunskaper i lettisk formlära och syntax
 • redogöra för lettiskans uttal och principerna för stavning
 • kommunicera på lettiska med vanliga hälsnings- och avskedsfraser
 • Kursupplägg

  Kursen består av 8 moduler. Du arbetar med en modul per vecka där du tränar lettisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen ges på distans med hjälp av lärplattformen Athena. Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgifter och obligatorisk deltagande i kursträffar via Skype, ZOOM, eller annan plattform. Inga fysiska träffar under kursens gång.

  Undervisning

  En gång i veckan får du jobba med en uppgift, en s.k. modul. Modulernas svårighetsgrad ökas löpande under kursen. Du får använda alla de hjälpmedel du behöver för att läsa texterna och lösa uppgifterna. Du kommer att få total 8 moduler under kursens gång.

  Du lämnar in dina uppgifter i Athena där läraren ger dig återkoppling.

  Du behöver tillgång till Skype eller annan webbplattform (t.ex. ZOOM) för att kunna delta i de obligatoriska individuella samtal med kursläraren. 

  Inga fysiska möten sker under kursens gång.

  Examination

  Examination sker genom löpande inlämningsuppgifter på lärplattformen Athena. De färdiga uppgifterna måste lämnas in innan man kan fortsätta i de påföljande modulerna.

  Tidsfristen för inlämningsuppgifter för de åtta modulerna är två veckor.

  Examinationen sker på lettiska och på engelska.

  Examinator

  Lilita Zalkalns

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  1. Dace Praulins and Christopher Moseley: Colloquial Latvian. A Complete Course for Beginners. (Note: 2010 or later) Found as electronic resource at Stockholm University Library.
  2. Dace Prauliņš: Latvian: an essential grammar. Routledge, London, 2012. Found as electronic resource at Stockholm University Library.
  3. Dzintra Kalniņa et al: English-Latvian Dictionary/Latvian-English Dictionary. Avots, Riga, 2003. Or any other appropriate dictionary, or online, e.g. dictionary.site.lv, www.linguee.com, etc.
  4. Additional material in the modules (on ATHENA)

   

 • Kontakt

  Om du har frågor angående kursen, kontakta Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se)

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen