Go to this page on our english site

Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II

 • 7,5 hp

Syfte och kunskapsmål

Kursen ger utvidgade kunskaper i grunderna i lettisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet. Inga förkunskaper krävs. Undervisningsspråk är engelska.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

 • identifiera och analysera grundläggande grammatiska strukturer i texter på lettiska
 • översätta enklare texter till lettiska med anlitande av hjälpmedel
 • föra en enkel konversation på lettiska i vardagliga sammanhang
 • uttrycka sig skriftligt på enklare lettiska
 • Kursupplägg

  Kursen består av 8 moduler. Du arbetar med en modul per vecka där du tränar lettisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen ges på distans med hjälp av lärplattformen Athena. Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgifter och obligatorisk deltagande i kursträffar via Skype, ZOOM, eller annan plattform. Inga fysiska träffar under kursens gång.

  Undervisning

  En gång i veckan får du jobba med en uppgift, en s.k. modul. Modulernas svårighetsgrad ökas löpande under kursen. Du får använda alla de hjälpmedel du behöver för att läsa texterna och lösa uppgifterna. Du kommer att få total 8 moduler under kursens gång.

  Du lämnar in dina uppgifter i Athena där läraren ger dig återkoppling.

  Du behöver tillgång till Skype eller annan webbplattform (t.ex. ZOOM) för att kunna delta i de obligatoriska individuella samtal med kursläraren. 

  Inga fysiska möten sker under kursens gång.

  Examination

  Examination sker genom löpande inlämningsuppgifter på lärplattformen Athena. De färdiga uppgifterna måste lämnas in innan man kan fortsätta i de påföljande modulerna.

  Tidsfristen för inlämningsuppgifter för de åtta modulerna är två veckor.

  Examinationen sker på lettiska och på engelska.

  Examinator

  Lilita Zalkalns

 • Kontakt

  Om du har frågor angående kursen, kontakt Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se)

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen