Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II, 7,5 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska kunna identifiera och analysera grundläggande grammatiska strukturer i texter på litauiska, använda ett basordföråd i litauiska, använda de grundläggande reglerna för litauiskt uttal och uttrycka sig skriftligt och muntligt på enklare litauiska. Kursen ges på distans med hjälp av lärplattformen Athena. Undervisningsspråk är engelska.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av 8 moduler. Du arbetar med en modul per vecka där du tränar litauisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier. Inga träffar under kursens gång.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen