Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litauisk språkkunskap och språkfärdighet III

Kursen behandlar grammatiska strukturer i litauiskan motsvarande GERS-nivå A2.1 och ger både teoretiska kunskaper om litauiska språket och praktiska språkkunskaper för såväl muntliga som skriftliga kommunikativa sammanhang.

Obs: Webbaserad undervisning under höstterminen med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 kommer all undervisning och all examination vid Avdelningen för baltiska språk under höstterminen 2021 att vara webbaserad. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerande internet samt fungerande kamera och mikrofon. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor Lilita Zalkalns: lilita.zalkalns@balt.su.se

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Obligatoriska moment: deltagande i diskussioner och seminarier på campus eller via e-mötestjänst, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Undervisning sker på engelska.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • identifiera och analysera grammatiska strukturer i texter på litauiska motsvarande GERS-nivå A2.1
  • översätta texter till litauiska motsvarande GERS-nivå A2.1 med anlitande av hjälpmedel
  • föra en konversation på litauiska i vardagliga sammanhang
  • uttrycka sig skriftligt på litauiska i vardagliga sammanhan

  Undervisning

  Undervisning sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Betygskriterier och betygssättning

  BA2163 Betygskriterier (303 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner och seminarier. Löpande examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examination sker på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinator

  Examinatorer VT2022 (238 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studierektor, baltiska språk

  Studierektor, baltiska språk