Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litauisk språkkunskap och språkfärdighet III

Kursen behandlar grammatiska strukturer i litauiskan motsvarande GERS-nivå A2.1 och ger både teoretiska kunskaper om litauiska språket och praktiska språkkunskaper för såväl muntliga som skriftliga kommunikativa sammanhang.

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Obligatoriska moment: deltagande i diskussioner och seminarier på campus eller via e-mötestjänst, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Undervisning sker på engelska.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • identifiera och analysera grammatiska strukturer i texter på litauiska motsvarande GERS-nivå A2.1
  • översätta texter till litauiska motsvarande GERS-nivå A2.1 med anlitande av hjälpmedel
  • föra en konversation på litauiska i vardagliga sammanhang
  • uttrycka sig skriftligt på litauiska i vardagliga sammanhan

  Undervisning

  Undervisning sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Litauisk språkfärdighet och språkkunskap III (151 Kb)

  Examination

  The following methods of examination are used: submitted assignments and participation in discussions and seminars. Continual examination takes place through one written assignment submission in connection with each respective seminar. The basis for weighting the separate examination assignments is explained in the grading criteria.

  The examination takes place in English.

  More detailed information can be found in the course description. The course description is available at latest one month before the start of the course.
   

  Examinator

  Peteris Vanags (peteris.vanags@balt.su.se)

 • Kontakt

  Studierektor, baltiska språk