Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lettiska II

  • 30 hp

Denna utbildning är en direkt fortsättning till kursen Lettiska I.

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska inhämta kunskaper i det lettiska språkets struktur, utöka din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt på standardlettiska, samt inhämta grundläggande kunskaper om lettisk och litauisk nutida litteratur och kultur.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av följande delkurser: Språkkunskap och språkfärdighet C, Språkkunskap och språkfärdighet D, Skönlitteratur och facktext, Baltisk litteratur- och kulturhistoria. Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kontakta gärna studievägledare Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se). Mer information om kursen finns på utbildningens hemsida.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.