Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lettiska III

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska få förbättrade praktisk språkfärdighet och vidgad kunskaper om den lettiska språket. Dessutom får du en grammatisk överblick över språket ur allmänlingvistiskt perspektiv samt en överblick över den klassiska litteraturen.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av följande delkurser: Översikt över lettisk morfologi och syntax, 7.5 hp; Skriftlig framställning, 7.5 hp; Klassisk lettisk litteratur del 1, 7.5 hp; Text, 7.5 hp. Undervisningen sker i form av lektioner och seminarier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.