Lettiska - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska säkra dina teoretiska och praktiska kunskaper i det lettiska språket och få erfarenhet av vetenskapligt arbete. Vidare får du goda kunskaper i lettisk litteraturhistoria samt en introduktion till folklore.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av följande delkurser: Lettisk morfologi och syntax II, 7,5 hp; Lettisk litteratur II, 7,5 hp; Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen