Go to this page on our english site

Baltisk språkvetenskap - lettiska

  • 7,5 hp

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska inhämta kunskaper i det lettiska språkets historia, språkvetenskaplig metod, grammatik, och fonetik.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av en allmän obligatorisk del och av en valfri del, där studenten väljer ett specifikt ämne inom baltisk språkvetenskap i samråd med kursansvarig. Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen