Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland

  • 7,5 hp

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska få viss praktiskt färdighet att använda bibliografiska hjälpmedel avseende lettisk litteratur- och kulturhistoria och visa förmåga att inhämta grundläggande kunskaper om lettisk och allmän baltisk litteratur- och kulturhistoria och baltisk förkristen religion.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av en allmän obligatorisk del och av en valfri del, där studenten väljer ett specifikt ämne inom baltisk litteratur- och kulturhistoria eller baltisk förkristen religion i samråd med kursansvarig.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.