Baltisk litteratur- och kulturhistoria, 7,5 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Kursens mål är att du ska påvisa fördjupade kunskaper om baltisk litteratur- och kulturhistoria och föra ett teoretiskt resonemang omkring den baltiska litteraturens och kulturens utveckling och villkor.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen består av en fördjupad genomgång av baltisk litteratur- och kulturhistoria och baltisk förkristen religion samt en djupare analys av vissa kulturyttringar och centrala författarskap. Kursen består av en allmän obligatorisk del och av en valfri del, där studenten väljer ett specifikt ämne inom baltisk litteratur- och kulturhistoria i samråd med kursansvarig.

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen