Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Baltisk litteratur- och kulturhistoria

Kursen består av en fördjupad genomgång av baltisk litteratur- och kulturhistoria samt en djupare analys av vissa kulturyttringar och centrala författarskap.

Kursens mål är att du ska påvisa fördjupade kunskaper om baltisk litteratur- och kulturhistoria och föra ett teoretiskt resonemang omkring den baltiska litteraturens och kulturens utveckling och villkor.

Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

 • uppvisa fördjupade kunskaper om baltisk litteratur- och kulturhistoria
 • föra ett teoretiskt resonemang omkring den baltiska litteraturens och kulturens utveckling och villkor.
 • Kursupplägg

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen sker på engelska.

  Undervisning sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Undervisning

  Obligatoriska moment: deltagande i seminarier på campus eller via e-mötestjänst, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst och tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Betygskriterier och betygssättning

  BAL740 Betygskriterier (305 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier. Löpande examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinationen sker på engelska.

   

  Examinator

  Examinatorer VT2022 (238 Kb)

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Kasekamp, Andres: A History of the Baltic States, 2010.
  • Misiunas, R.J. & Taagepera, R. - The Baltic States: Years of Dependence, 1940-1990. (Expanded and updated ed.) London: Hurst. 1993
  • Forgotten Pages in Baltic History: Diversity and Inclusion. On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, & Moral Imagination in the Baltics. Editions Rodopi. 2011 [Electronic resource]
  • Purs, A., Baltic Facades: Estonia, Latvia and Lithuania since 1945. Reaktion: London, 2012
  • Pettai, E., (ed.): Memory and pluralism in the Baltic States. Oxon: Routledge 2011
  • Samalavicius, Stasys: An Outline of Lithuanian History, Diemedis, 1995
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia
  • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lh.html
  • https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/lg.html
  • https://www.ui.se/landguiden/

  Culture

  • Sabaliauskas, Algirdas: We the Balts, Vilnius, 2005.
  • Bojtar, Endre: Forward to the Past. A Cultural History of the Baltic People. 1999
  • Gimbutas, Marija: The Balts, London, 1963
  • O'Connor, Kevin: Culture and customs of the Baltic states. Greenwood Press, 2006.
  • Kuiziniene, D., et al (eds.): History of Lithuanian Culture, Versus Aureus, 2014 [Available on Athena]
  • Vaicekauskas, Arunas: Ancient Lithuanian Calendar Festivals, Versus Aureus, 2014 [Available on Athena]
  • "Latvian cultural canon" at http://www.kulturaskanons.lv/en/
  • https://theculturetrip.com/europe/lithuania/articles/10-lithuanian-artists-and-writers-you- should-know/

  Literature

  • Daija, Pauls: Literary History and Popular Enlightenment in Latvian Culture. Cambridge Scholars Publishing, 2017. [Electronic Source]
  • Kuiziniene, D., et al (eds.): A Brief History of Lithuanian Literature, Versus Aureus, 2014 [Electronic Source]
  • Rubulis, Aleksis: Baltic Literature, London, 1970.
  • Silbajoris, Rimvydas: A Short History of Lithuanian Literature, Baltos Lankos, 2002.
  • Latvian Literature Centre: http://www.lit-across-frontiers.org/resources/latvian-literature-centre/
  • Latvian Literature: http://www.latvianliterature.lv/en/news
  • About Lithuanian literature: https://theculturetrip.com/europe/lithuania/articles/7-books-to-help-you-understand-lithuania/
  • Estonian Literature Centre: www.estlit.ee
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kursinformation (på engelska)

  Course Information BAL740 (400 Kb)

 • Kontakt

  Studierektor, baltiska språk

   

   

  Studierektor, baltiska språk