Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Baltiska språk i kontakt

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen ger en översikt över de baltiska språken i ett historiskt perspektiv med särskilt fokus på språkkontakt. Kursen kommer att belysa språkkontakt ur såväl ett generellt perspektiv som ett mer språkspecifikt perspektiv med fokus på de språk som de baltiska språken har varit i kontakt med under historisk tid.

Kursen ges på engelska.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Obligatoriska moment: deltagande i diskussioner och seminarier på campus eller via e-mötestjänst, universitetets lärplattform eller annan webbtjänst. Tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter är obligatoriska inslag i kursen.

  Fullgörandet av obligatorierna utgör krav för att studenten ska få delta i efterföljande examination.

  Undervisningen sker på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • uppvisa fördjupade, teoretiska och specifika kunskaper om historisk språkkontakt, språkliga kontaktsituationer och kontaktfenomen av olika slag
  • uppvisa fördjupade, teoretiska och specifika kunskaper om hur de blatiska språken har förändrats till följd av språkkontakt samt hur de baltiska språken har påverkat andra språk
  • föra ett teoretiskt resonemang omkring språkkontakt mellan de baltiska språken och andra språk i historisk tid.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Baltiska språk i kontakt. (228 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter och deltagande i diskussioner och seminarier. Löpande examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift i samband med respektive seminarietillfälle. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinationen sker på engelska.

  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter och fullgjorda obligatoriska uppgifter. Fullgörandet av obligatorierna är en förutsättning för att få genomföra examination. Examensuppgifter som inte lämnas in i tid bedöms med högst betygsgrad C.

  Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat examination för högre betyg.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Examinator

  Examiners for all courses in Baltic studies HT2022 (236 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Available as electronic resources:

  • Language Contact. An introduction, by Sarah G. Thomason. Edinburgh University Press (2001)
  • Languages in Contact: Findings and Problems, by Uriel Weinreich. Walter de Gruyter (2010) (Chapters 1, 5)

  Available electronically or on Athena:

  • Language Contact and Grammatical Change, by Bernd Heine and Tania Kuteva. Cambridge University Press (2005)
  • Circum-Baltic Languages, Volume 1: Past and Present, edited by Östen Dahl and Maria Koptjevskaja-Tamm. (2001)
   • The Latvian language and its dialects, by Laimute Balode and Axel Holvoet, pp 3- 40
   • The Lithuanian language and its dialects, by Laimute Balode and Axel Holvoet, pp 41-79
  • Circum-Baltic Languages, Volume 2: Grammar and Typology, edited by Östen Dahl and Maria Koptjevskaja-Tamm. (2001)
  • The Analysis of Linguistic Borrowing, by Einar Haugen, pp 210-231, Vol. 26, No. 2 (1950)
  • Language Contact, by Yaron Matras. Cambridge Books Online (Chapter 1)
  • The Changing Languages of Europe, by Bernd Heine and Tania Kuteva. Oxford University Press (2006) (Chapters 1, 2)
  • West European loanwords in Modern Latvian, by Juris Baldunčiks in: Languages in Contact and Contrast: Essays in Contact Linguistics, by Volker Gast., pp 15-24, Walter de Gruyter (2011)
  • Additional articles and handouts distributed in class
 • Kontakt

  Assistant Professor Lilita Zalkalns, lilita.zalkalns@balt.su.se

  Studierektor, baltiska språk