Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en översikt över språksituationen och språkpolitik i de baltiska länderna. Kursen belyser språkanvändningen och språkpolitik ur ett generellt perspektiv, mot bakgrund av de historiska förutsättningarna för flerspråkighet i Östersjöområdet. Kursen undersöker situationen för och statusen hos de lokala, nationella och internationella språken som talas i de baltiska länderna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen